Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - tudi za nekatere severnoprimorske občine

Nahajate se tukaj

Na voljo so krediti od 5.000 do 25.000 EUR z obrestno mero 1,1% tudi za nekatere severnoprimorske občine:
Ajdovščina, Brda, Kanal, Kobarid, Komen, Miren – Kostanjevica, Renče -Vogrsko, Tolmin, Vipava

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.


Upravičenci:

 • imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja.


Podjetje mora imeti tudi vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

Ostale upravičene občine:
Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Upravičeni stroški:
So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV:

 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.


Kreditni pogoji

 • višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis).
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • moratorij kredita: do 6 mesecev


Roki za oddajo vlog:
20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

Celoten razpis: www.podjetniskisklad.si

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.