Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

P1 plus 2018 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Nahajate se tukaj

Predmet projekta
Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Upravičeni stroški
INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Kreditno-garancijski pogoji
MSP+5 razvojen garancije:

 • 60% garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MSP+5 mikrogarancije:

 • 60% garancija Sklada
 • maksimalni  znesek  kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita


MLADI MSP razvojne garancije:

 • 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP mikrogarancije:

 • 80% garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna  mera  kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na  odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
 • kredita)


A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

 • če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
 • če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od teh pogojev: tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu, patenti, registrirana RR dejavnost, razni standardi oz. certifikati.

MSP 5+ in MLADI MSP Razvojne garancije

 • 80% garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

MSP 5+ in MLADI MSP Mikrogarancije

 • 80% garancija Sklada
 • maksimalni  znesek  kredita je 100.000 EUR za mikro in mala  podjetja  in  200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna  mera  kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
 • ročnost  kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3.Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G -trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozi

MSP 5+ in MLADI MSP Razvojne garancije

 • 60% garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MSP 5+ in MLADI MSP Mikrogarancije

 • 60% garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala  podjetja  in  200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)


Roki: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

Celoten razpis tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.