Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

R&R - na kaj morate biti pozorni

Nahajate se tukaj

FURS je 11. 10. 2017 izdal dokument Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih – davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.
V kolikor vlagate ali nameravate vlagati v raziskave in razvoj in pri tem koristiti davčne olajšave, vam na kratko predstavljamo, katere nepravilnosti se največ pojavljajo. Tako boste lahko pravočasno ukrepali v kolikor bo potrebno oz. se izognili morebitnim nevšečnostim in še huje kaznim.

Večji del nepravilnosti, se je pojavilo pri:

 1. Dokazovanju upravičenosti do uveljavljanja olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj:
 • manjkajoča verodostojna dokumentacija, iz katere bi bilo razvidno, da so bile navedene aktivnosti/mejniki dejansko izvedeni,
 • nepopolnost in nepreglednost dokumentacija RR projekta (na računih so navedeni pavšalni opisi, iz vsebine računov ni jasno razvidno, da so povezani z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, ni ločenih evidenc po stroškovnih mestih),
 • projekt nima časovne projekcije,
 • predložene so neizvirne in neverodostojne listine v zvezi z RR projektom.

 

 1. Dokazovanju glede izpolnjevanja osnovnega merila:
 • ni zadostnih dokazil, da je bil pri projektu prisoten pomemben element novosti in razreševanje znanstvene in/ali tehnološke nejasnosti (ni mogoče preveriti, da gre za novost na tržišču),
 • projekt, ki je v osnovi investicijski projekt, se ne more opredeliti izključno kot RR projekt.

 

 1. Nepravilnosti pri programju za poslovno rabo – kaj se ne da uveljavljati kot davčno olajšavo:
 • že poznana orodja in programski jeziki kot tudi intervjuji z uporabniki, preizkušanjem, učenjem programskih jezikov,
 • stroški rutinskega strojnega in programskega vzdrževanja,
 • poslovne aplikacije, ki se že nekaj časa uporabljajo v drugih državah in se navezujejo na poslovne izzive, ki jih razrešuje in ne pretežno na znanstveno tehnološki vidik same rešitve.

 

 1. Nepravilnosti pri nakupu opreme:
 • ni mogoče uveljavljati davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj za opremo, ki je zaposleni ne uporabljajo stalno in izključno za namen projekta v R&R (telefonska centrala, telefoni, uničevalnik dokumentov, mobilni telefon, nadzorne kamere, video, kamere, slušalke, napajalniki,…),
 • enako velja tudi za npr: pohištvo, osebni avtomobili, pisarniška oprema, sredstva protipožarne in protivlomne zaščite, licence,…

 

 1. Nepravilnosti pri stroških dela, zunanjih strokovnjakov in raziskovalcev:
 • manjkajo navedbe zaposlenih, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, opravljene ure zaposlenih na projektu,
 • predvsem ne smejo manjkati dokazila, da so zaposleni in/ali zunanji izvajalci delali izključno za R&R projekt oz. da je njihov delo povezano z R&R projektom, saj le tako lahko upravičite tudi stroške za delo študentov, stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, stroške avtorskih honorarjev, dnevnice, prevoze, stroške goriva, nočnine, regres, jubilejne nagrade, stroški seminarjev in izobraževanj,…


Celoten dokument tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.