Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela

Nahajate se tukaj

Gre za obsežnejše spremembe ZUTD, ki zadevajo tako delavce kot brezposelne in delodajalce ter prenovitev sistema EURES, študentske evidence in denarna nadomestila.
V nadaljevanju smo kratko povzeli spremembe, ki se tičejo delodajalcev.

Med določbe, ki se nanašajo na delodajalce, se spreminja do sedaj določena možnost prijave delavca pri Zavodu za zaposlovanje v evidenco iskalcev zaposlitve v času teka odpovednega roka, ko je delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil nove pogodbe o zaposlitvi po določbah ZDR-1. Ta pravica delavca, se s predlogom spreminja v obveznost, saj se bo delavcu, v kolikor se v roku treh delovnih dni po vročeni odpovedi ne bo prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve, pravica do nadomestila za prve tri mesece upravičenosti do denarnega nadomestila izplačevala v višini 60 % od osnove, vendar ne manj kot 350 eurov. To pa bo veljalo tudi v primeru, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne bo izpolnjeval obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. Navedeno znižanje pa se ne bo izvedlo, če delodajalec delavca v skladu z določbami ZDR-1 ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne bo obvestil ali ga bo napačno obvestil o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.
V zvezi s tem pa pravica delodajalca do povračila zneskov nadomestila plače, ki jih mora delodajalec izplačati delavcu po ZDR-1 v primeru odsotnosti delavca z dela zaradi aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve ostaja nespremenjena.

V enem izmed predhodnih verzij je predlog ZUTD vseboval tudi ureditev nadomestila za brezposelnost v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ker pa trenutno potek nadaljnjih pogajanj v zvezi z spremembami ZDR-1 še ni znan, predlog ZUTD določb o nadomestilu za primer brezposelnosti v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ne vsebuje.

Vir članka Delodajalec 2017/8, str. 16-18
Ostale spremembe tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.