Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Novosti kolektivne pogodbe

Nahajate se tukaj

Objavljen je Aneks št.2 h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, na strani 5835. Spremembe so sledeče.
-besedilo sedmega odstavka 33. člena spremeni , da je od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 :
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 45,0 %".
– od vključno 1. 3. 2018 dalje glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60,0 %.«
Četrti odstavek 79. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se črta.
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 znašajo:
 
Tarifni razred NOP v EUR
I.Enostavna dela531,49
II.Manj zahtevna dela551,88
III.Srednje zahtevna dela584,67
IV.Zahtevna dela609,24
V.Bolj zahtevna dela679,09
VI.Zelo zahtevna dela795,56
VII.Visoko zahtevna dela948,81
– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 3. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred NOP v EUR
I.Enostavna dela531,49
II.Manj zahtevna dela551,88
III.Srednje zahtevna dela584,67
IV.Zahtevna dela624,10
V.Bolj zahtevna dela695,66
VI.Zelo zahtevna dela814,97
VII.Visoko zahtevna dela971,95
 
Nove višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2017 dalje znašajo:
Prehrana med delom4,30 EUR
Službena potovanja: 
6–8 ur6,21 EUR
8–12 ur8,87 EUR
nad 12 ur17,50 EUR

 

 
 
vir: Glasilo uradni list RS

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.