Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

P1 plus 2017 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Nahajate se tukaj

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen in cilji produkta

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
 

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Delitev MSP glede na starostni status:
MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.


Kreditni in garancijski pogoji

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP - MSP 5+

 • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,90%,
 • garancija Sklada: do 60 %,
 • maksimalni znesek kredita za razvojne garancije: 1.250.000 EUR,
 • maksimalni znesek kredita za mikrogarancije: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika.


A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP - MLADI MSP

 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%,
 • garancija Sklada: 80%,
 • maksimalni znesek kredita za razvojne garancije: 937.500 EUR,
 • maksimalni znesek kredita za mikrogarancije: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika.


A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja - MSP 5+ in MLADI MSP

 • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,65%,
 • garancija Sklada: do 80 %,
 • maksimalni znesek kredita za razvojne garancije: 937.500 EUR,
 • maksimalni znesek kredita za mikrogarancije: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika.


A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil - MSP 5+ in MLADI MSP

 • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%,
 • garancija Sklada: do 60 %,
 • maksimalni znesek kredita za razvojne garancije: 1.250.000 EUR,
 • maksimalni znesek kredita za mikrogarancije: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika.


Upravičeni stroški projekta
Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

Obratna sredstva, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Roki za predložitev vlog so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017
 

Celoten razpis: www.podjetniskisklad.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.