Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Spremembe zakonodaje od 1.1.2017

Nahajate se tukaj

I  Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

1. Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
Del plače za poslovno uspešnost (v praksi se pogosto uporabljajo termini trinajsta plača, božičnica, …) je izvzet iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Za ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost je pomembno, da je dohodek izplačan po 1. 1. 2017 ter, da so izpolnjeni pogoji (izplačilo enkrat letno, pravica do izplačila določena v splo¬šnem aktu delodajalca, v delitev tega dela plače vključeni vsi delavci,…) določeni z zakonom, ne glede na to, na katero leto se izplačilo nanaša.

2. Novi zneski splošne olajšave v skladu s 111. členom ZDoh-2:

Če znaša skupni dohodek v eurihZnaša splošna olajšava v eurih
nddo 
 11.166,37 (prej 10.866,36)6.519,82
11.166,37(prej 10.866,36)12.570,894.418,64
12.570,89 3.302,70

3. Nova dohodninska lestvica za odmero dohodnine

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih 
naddo  
 8.021,34 16 %
8.021,3420.400,001.283,41+27% nad 8.021,34
20.400,0048.000,004.625,65+34% nad 20.400,00*
48.000,0070.907,2014.009,65+39% nad 48.000,00*
70.907,20 22.943,46+50% nad 70.907,20

*razred 41% je razdeljen na dva razreda. Na ta način so se delno razbremenili dohodki srednjega razreda

4. Spremembe pri bonitetah
Po novem se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
Povišuje se tudi znesek splošne oprostitve za bonitete ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 € (sedaj 13 €).

Celoten povzetek sprememb: www.fu.gov.si
 

II  Novela zakona o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2N)

  • Zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 17% na 19%;
  • Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam;
  • Ukinitev posebne (ničelne stopnje) obdavčitve za družbe tveganega kapitala;
  • Amortizacija dobrega imena se ne prizna kot odhodek, četudi je po računovodskih pravilih obračunana za poslovne namene.


III  Novela zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)

  • Sprememba roka za plačilo davčnega odtegljaja; plačnik davka lahko davčno obveznost plača v petih dneh od izplačila dohodka.


Celoten povzetek sprememb: www.fu.gov.si
 

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.