Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Kmetje - obvezno zavarovanje kmetov ter aktualni razpisi

Nahajate se tukaj

Obvezno zavarovanje


Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni zavarovan na podlagi opravljanja primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, lahko v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačuje pavšalni prispevek za obvezno zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, iz dopolnilne dejavnosti, obvezno pa mora plačevati pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko zavarovan kot:

1. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji  - obvezno zavarovan kot kmet

 • Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (17. člen ZPIZ‐2/5. odstavek 25. člena ZPIZ‐2),
 • zdravstveno zavarovanje (7. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) in zavarovanje za
 • starševsko varstvo (8. tč. 8. člena ZSPD‐1)
 •  Pogoji:

      - Premoženjski cenzus (vključen tudi dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji),

      - Potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti (PIZ),

 • Šifra podlage: 051, 052 ali 007/064, 065 ali 053, 054,
 • Obrazec M‐1.


V tem primeru se obvezno zavarujejo kmetje:

 • če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
 • če se ne šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
 • če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, in ga določi minister, pristojen za kmetijstvo.


2. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji NI obvezno zavarovan kot kmet ‐ zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
– Obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
– Pravna podlaga: 10. točka 17. člena ZZVZZ
– Šifra podlage zavarovanja: 050, šifra 10.
– Obrazec M12

V tem primeru gre za osebe, ki v skladu z 10. točko 17. člena opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji kot postranski poklic:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki ne opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic,
 • osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost,
 • sobodajalci in
 • osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji in niso zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.

Pogoji za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen:

 • Zavarovanje za PD in PB nastopi pod pogojem, da ima nosilec dopolnilne dejavnosti v RS urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje kot:

             – zavarovanec (razen zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti) po 15. členu ZZVZZ ali

             – kot družinski član (zakonec, otrok) po 21. oziroma 22. členu ZZVZZ.

 • Zavarovanje za PD in PB ne nastopi:

              - če nosilec nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr.obvezno zavarovanje urejeno v Avstriji).

Povzeto po:

www.mkgp.gov.si in agrobiznis.finance.si
 

Javni razpisi

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva

Roki za prijavo: 31.8.2016 in  28.10.2016.

2. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Roki za prijavo: 7. 9. 2016

3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Roki za prijavo: 7. 9. 2016

Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - Prilagoditev na podnebne spremembe

Rok za oddajo: 7.9.2016

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.