Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Kaj pričakovati od Zakona o davku na nepremičnine?

Nahajate se tukaj

Zakon bo začel veljati s 1. januarjem 2014. Z uveljavitvijo zakona bodo končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin. Tako bodo vsi subjekti postavljeni v enakopraven položaj.

Geodetska uprava bo najkasneje do 1. februarja 2014 vsem lastnikom nepremičnin in vsem drugim davčnim zavezancem ponovno poslala obvestila o podatkih o nepremičninah, posplošeni tržni vrednosti, ki je pripisana nepremičninam na dan priprave obvestila, s pripisanim informativnim podatkom o davčnih stopnjah in o izračunanem davku na nepremičnine.

Vključno do 31. marca 2014 bodo zainteresirane osebe lahko podatke urejale v skladu z dejanskim stanjem. Ne glede na to lahko lastniki nepremičnin v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin kadarkoli vpogledajo v podatke o svojih nepremičninah in jih po potrebi uskladijo z dejanskim stanjem. Zato svetujejo, da lastniki že pred prejemom obvestila preverijo pravilnost podatkov v evidencah in v primeru kakršnekoli  zaznane nepravilnost v zvezi s pripisanimi podatki, predlagajo spremembo podatkov.

Davek bo davčni organ torej odmeril po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov o nepremičninah, kot so evidentirani v registru nepremičnin, na presečni datum. Zavezancem torej ni potrebno dostavljati nobenih obrazcev ali dokazil.

Davčne stopnje
Stopnje obdavčitve so različne glede na vrsto nepremičnin:

Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijoZa zemljišča brez stavb
 • 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,40 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,75 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin,
 • 0,40 % za energetske nepremičnine,
 • 0,30 % za kmetijske stavbe,
 • 0,50 % za druge stavbe.
 • 0,15 % za kmetijska zemljišča,
 • 0,07 % za gozdna zemljišča,
 • 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
 • 0,40 % za zemljišča za namene energetike,
 • 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,
 • 0,50 % za ostala zemljišča,
0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).


Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje stanovanjska nepremičnina, v kateri ima zavezanec prijavljeno stalno prebivališče, oziroma zavezanec, ki ni državljan Republike Slovenije, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Po prejemu odločbe Davčne uprave RS o odmeri davka na nepremičnine, ki jo bodo lastniki nepremičnin prejeli do konca maja 2014, bodo zavezanci plačali davek v sledečih obrokih :
• do 50 evrov v enem obroku,
• od 50 do 200 evrov v dveh obrokih,
• od 200 do 400 evrov v treh obrokih,
• nad 400 evrov v štirih obrokih.

Povzeto po: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.