Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Kaj bodo letos preverjali inšpektorji?

Nahajate se tukaj

Ministrstvo za javno upravo je tudi letos pozvalo ministrstva, da posredujejo strateške usmeritve in prioritete dela posamezne inšpekcije oziroma inšpektorata iz svoje pristojnosti, da do 1. marca tekočega leta vlado seznani s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij.

S sprejemom strateških usmeritev in prioritet Ministrstvo za javno upravo želi predvsem, da se javnost zaveda, da mora vsakdo spoštovati predpise in da osnovni namen inšpekcij ni izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije.

Poglejmo po posameznih Ministrstvih:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Na podlagi analize iz pretekli kršitev bo v letu 2017 največ nadzorov opravljenih na  področju plačila za delo in sicer na izplačilo regresa in izplačilo plače.

Ostala področja, ki jih bodo vzeli pod drobnogled:

 1. spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev  - usmerjene akcije nadzora:
  1. na začasnih in premičnih gradbiščih,
  2. pri delodajalcih v dejavnosti čiščenja,
  3. v dejavnosti prometa,
  4. napotenih delavcev;
 1. opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja - Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor sodita na primer podjemna in avtorska pogodba), če obstajajo elementi delovnega razmerja, razen v primerih, ki jih določa zakon. Na obsežnost problematike kaže tudi predvidena nadgradnja veljavne zakonodaje, ki naj bi med drugim prinesla dodatne pristojnosti Inšpektorata RS za delo v primeru ugotovljenih kršitev, in nove globe (Predlagane so tudi uvedbe sankcij za posameznike, ki so opravljali delo prek civilnopravnih pogodb, pa so bili izpolnjeni elementi delovnega razmerja - do 2.500 evrov).

A posameznik (espe, honorarec, študent ...) se lahko kazni tudi izogne, če se denimo samoprijavi inšpektoratu za delo ali če bo dokazal, da je bil bistven pogoj delodajalca za opravljanje dela sklenitev pogodbe civilnega prava (denimo zapisano že v objavi prostega delovnega mesta, pobuda delodajalca k sklenitvi civilnopravne pogodbe ali ponudba takšne pogodbe.Vir:Finance).

 Usmerjene akcije nadzora:

 1. v dejavnosti trgovine,
 2. napotenih delavcev,
 3. v dejavnosti obratovanja fitnes objektov;

 

 1. kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu - usmerjene akcije nadzora:
  1. v zvezi s psihosocialnimi dejavniki tveganja na delovnih mestih,
  2. v zvezi z zdravstvenim ogrožanjem delavcev na delovnih mestih,
  3. glede obveščanja delavcev o varnosti in zdravju pri delu prek njihovih  predstavnikov;

 

 1. spoštovanje pravic napotenih delavcev – pri napotenih (agencijskih) delavcih, bodo nadzirali tako delodajalce, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem – uporabnikom, kot tudi uporabnike te storitve;

  5. izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog.

Povzeto po: www.vlada.si


Naslednjič Ministrstvo za finance.

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.