Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Nahajate se tukaj

Namen javnega razpis
Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih.

Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 18.9.2017 do 17.9.2018.

Na razpis se lahko prijavi delodajalec – podjetje, ki zaposli brezposelno osebo s stalnim  bivališčem v Mestni občini Nova Gorica in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • delodajalec - podjetje mora imeti sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica,
  • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan oddaje vloge na javni razpis.

Drugi pogoji sodelovanja na javnem razpisu

  • zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj eno leto od sklenitve delovnega razmerja,
  • prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge na javi razpis ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji (obrazec št. 7)  oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu,
  • prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, in so bil najmanj en mesec pred dnevom oddaje vloge  prijavljeni na Zavodu,
  • prijavitelj dokazuje izpolnjevanje pogojev zaposlitve brezposelne osebe s potrdilom ki ga izda Zavod,. 

Sofinancer bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače brezposelne osebe, ki  na podlagi potrdila  zavoda dokazuje predhodno brezposelnost  ter ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Znesek pomoči znaša 5.000 EUR in se izplača v enkratnem znesku.

Rok za oddajo vloge: 7.5.2018

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.