Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018. Sofinanciranje je namenjeno novim inovativnim podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge (upošteva se datum registracije podjetja). Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

Upravičeni stroški so

 • stroški plač zaposlenih v podjetju  BRUTO 1, ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu;
 • stroški promocije;
 • stroški najema opreme za realizacijo razvojnega projekta v podjetju;
 • stroški najema poslovnih prostorov (za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 in se izplača na podlagi podatkov iz najemne pogodbe);
 • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja;
 • materialni  stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvodov;
 • nematerialni stroški v povezavi z razvojem proizvoda/storitve (nematerialni stroški zajemajo pridobitev posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja - univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do 25% vseh prijavljenih upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo
podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na  dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Posebni pogoji za dodelitev sredstev

 • podjetje je na dan objave razpisa skladno z veljavnim Pravilnikom o partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti Primorskega tehnološkega parka vključeno v program predinkubacije ali v program inkubacije
 • podjetja, ki se prijavljajo na razpis za zagon novih inovativnih podjetji ne smejo biti ustanovljena več kot 24 mesecev od dneva objave razpisa,
 • podjetje opravlja dejavnost na območju občin ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka,
 • razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,


Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljene vloge ne sme preseči 80% prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijavi je glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.

Rok za oddajo vloge  je 7. 5. 2018
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.