Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja. Začetne investicije so investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novega obrata.
Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije povezane s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali  temeljne spremembe v splošnem procesu proizvodnje.

Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 17.9.2017 do najkasneje 17.9.2018.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
- materialnih investicij in sicer stroški nakupa:

  • strojev
  • strojne opreme
  • (vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces - to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).

- nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa:

  • nove programske opreme do največ 10.000,00 EUR, ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/ storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.  

Na razpis se lahko prijavijo
podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki  imajo  na  dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Višina sofinanciranja

  • minimalni znesek vseh upravičenih stroškov posamezne začetne investicije ali investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto mora znašati vsaj 2.000 EUR,
  • javni razpis je namenjen investicijam, katerih višina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR (brez DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost prijavljene investicije,
  • prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40% vrednosti prijavljene investicije,
  • investicija se mora ohraniti na območju Mestne občine Nova Gorica vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,


Rok za oddajo vloge: javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.