Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
  • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.


Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter-Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan  za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter-Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Upravičeni stroški
A. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

  • stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
  • stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).

B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

  • sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.

C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

  • stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Višina sofinanciranja
A. Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije
B. Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini,  ki ne  sme presegati 55% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti.
C. Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne presega 55% letne najemnine za poslovne prostore

Rok za predložitev vlog je 8. maj 2017.

Celoten razpis tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.