Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih
področjih:

 • e-storitve na področju kulture,
 • znanstvene in izobraževalne e-storitve,
 • e-storitve za potrošnike,
 • e-storitve na področju zdravja,
 • e-poslovanje,
 • e-storitve s področja lokalne samouprave,
 • e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Na javni razpis se lahko prijavi podjetje ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko sestavljen iz:

 • podjetij; - gospodarska družba, ki je registrirana po ZGD ali
 • enega ali več podjetij in ene ali več raziskovalnih organizacij, ki so:

           - javni raziskovalni zavod, ki ga ustanovi RS ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe v skladu z ZRRD;

           - univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov;

           - zavodi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in ZRRD.

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v velikosti od 200.000,00 EUR do največ 800.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Neposredni stroški:

 • plače in drugi stroški dela,
 • stroški zunanjih storitev,
 • amortizacija osnovnih sredstev, ki niso bila kupljena iz javnih virov,
 • stroški službenih poti, ki so neposredno povezane z izvajanjem operacije.

Posredni stroški:
Posredni stroški so upravičeni v višini 20% neposrednih stroškov v obliki pavšala, v skladu z veljavnimi predpisi organa upravljanja.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva prispetja vloge na ministrstvo do 20. 6. 2014.

Za eksperimentalni razvoj se lahko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta. Zgornja meja, določena za eksperimentalni razvoj, se lahko poviša.

Rok za oddajo: 23. 10. 2012

Celoten razpis: www.mizks.gov.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.