Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov

Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:

 • plač zaposlenih v podjetju  BRUTO 1, ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu,
 • izdatek za delo ni upravičen, če se delo nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih  dejavnosti znotraj same organizacije nosilca projekta,
 • stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega projekta inovacije,
 • stroški testiranja prijavljenega  projekta inovacije,
 • materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prijavljenim  projektom inovacije (izdelava prototipov.. in idr.),
 • nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja –patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do 25% vrednosti vseh upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo

 • podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na  dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Posebni pogoji za dodelitev sredstev

 • podjetje, ki se prijavlja na razpis mora imeti na dan objave razpisa sedež dejavnosti  na območju Mestne občine Nova Gorica ali  v Primorskem tehnološkem parku,
 • najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost prijavljene inovacije,
 • razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
 • inovacija mora biti fizično predstavljiva oziroma oprijemljiva,
 • prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega projekta inovacij.

Rok za oddajo vloge: javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.