Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire – strateško razvojna inovativna partnerstva v letu 2018

Nahajate se tukaj

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov(gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljene vloge ne sme preseči 80% prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za prijave na državne in mednarodne razpise v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo.
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev.

Na razpis se lahko prijavijo

  • podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na zadnji dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge  najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR,


Posebni pogoji za dodelitev sredstev

  • najkasneje na dan objave razpisa mora imeti  podjetje  sedež  dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku,
  • v strateško razvojno inovativno partnerstvo povezana podjetja morajo zagotoviti vsaj 20% celotne  vrednosti vseh prijavljenih  upravičenih stroškov,
  • nosilno podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na na dan objave javnega razpisa,
  • do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na mednarodne in državne razpise prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni.

Rok za oddajo vloge: javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.