Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno -raziskovalne dejavnosti v letu 2016

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem,- zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.

Upravičenci:

  • mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p.,če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) št. 651/2014, z dne 17.6.2014,
  • podjetja, ki  imajo  pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica  je Mestna občina Nova Gorica,
  • podjetja, ki imajo  poravnane vse davke in prispevke.


Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca za plačilo.

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev znaša 100.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge: 18.11.2016 do 15.00 ure

Celoten razpis: www.nova-gorica.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.