Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva

Nahajate se tukaj

Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.

Upravičeni stroški
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):
Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

  • svetovanje,
  • oblikovanje (grafična podoba vsebin),
  • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  • oglaševanje,
  • specializacija.


Stroški so upravičeni v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na razpis in se zaključi 15.10.2018.

Višina sofinanciranja
Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov.

Roki za oddajo

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22.2.2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10.8.2016. Naslednji odpiranji bosta 7.12.2016 in 22.2.2017

Celoten razpis: www.mgrt.gov.si
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.