Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v letu 2018

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali  razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene promocijske aktivnosti. Najvišji delež sofinanciranja znaša 5.000 EUR ne glede na višino prijavljenih upravičenih stroškov celotne promocijske aktivnosti. Najnižji delež sofinanciranja je 300 EUR

Sredstva bodo dodeljena tistim promocijskim aktivnostim, ki bodo realizirane v času od 17.9.2017 do najkasneje 17.9.2018

Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške:

  • stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju  ali razstavi doma ali v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo
podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na  dan objave razpisa najmanj enega ter največ 20 zaposlenih  ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Ostali pogoji za dodelitev sredstev

  • podjetje, ki opravlja dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma ima delujočo poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica  in se v obdobju  določenim z razpisom  udeleži določenega sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja  ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti,
  • na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku, srečanju  ali razstavi doma ali v tujini,
  • prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 45% vrednosti prijavljene promocijske aktivnosti.

Rok za oddajo vloge: javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.