Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014

Nahajate se tukaj

Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:

  • Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic, goriva);
  • Za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
  • Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, pridobivanje dokazil in drugih prilog);
  • Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
  • Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. .

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).

Upravičenci  do sredstev

Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova Gorica.

Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost  2.000 EUR brez vključenega DDV.

Rok za oddajo vlog

Do vključno 13.10.2014 do 13. ure.

Celoten razpis: www.nova-gorica.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.