Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014

Nahajate se tukaj

Predmet javnega  razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem - zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.

Upravičenci

  • podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta;
  • podjetja, ki  imajo  izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica  je Mestna občina Nova Gorica, podjetja, ki imajo  poravnane vse davke in prispevke in niso v težavah.

Niso upravičeni

  • do sredstev iz naslova razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.

Upravičeni stroški

Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca za plačilo.

Višina sofinanciranja

Do 80% vrednosti posameznega faktorja dejavnosti iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50% vrednosti posameznega indeksa iz 7. člena.

Obdobje za porabo sredstev

Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, je proračunsko leto 2014. Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala le stroške komunalnega prispevka nastale od 1.1.2014 do 24.12.2014.

Rok za oddajo vloge: 14.11.2014 do 15.00 ure
 

Celoten razpis: www.nova-gorica.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.