Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Nahajate se tukaj

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalnorazvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Upravičenci
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na
velikost podjetja.
Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo spodnje pogoje.

Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • čas trajanja projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev,
 • RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva,
 • vstop glavnega proizvoda, procesa ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta.


Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so raziskovalno-razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja (TRL 6-9)

 • Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na RR aktivnostih, ki se izvajajo v okviru RRI projekta;
 • Stroški pogodbenih raziskav ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev uporabljenih izključno za RRI projekt;
 • Investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov)
 • Posredni stroški v vrednosti 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil z delom osebja.


Intenzivnost pomoči je odvisna od velikosti podjetja, in sicer:

 • velika podjetja: do 25%
 • srednje velika podjetja: do 35%
 • mikro in mala podjetja: do 45%


Roki za oddajo vlog:
11. 05. 2018
24. 09. 2018

Več tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.