Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis P7R 2017–mikrokrediti na problemskih območjih v republiki Sloveniji

Nahajate se tukaj

Opredelitev problemskih območji:

 • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna  občina Maribor, Hoče –Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,  Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel,  Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.


Upravičenci:
MSP, ki

 • imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju.
 • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.


Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in s šteje v odplačilno dobo kredita.

Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri  čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.


Roki za oddajo
01.02.2018,  01.03.2018,  01.04.2018,  01.05.2018,  01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Več tukaj.

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.