Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za razvojne projekte na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Nahajate se tukaj

Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je spodbujanje razvojnih projektov, ki bodo podjetjem omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

Skupna višina razpisanih sredstev je 250.000 EUR.

Pogoji

  1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja.
  2. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
  3. Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.
  4. Projekt mora biti izveden na področju navedenih občin.
  5. Ohranitev obstoječih delovnih mest.
  6. Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.


Upravičeni stroški
Nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom:
- patentnih pravic,
- licenc,
- študij,
- izobraževanj, ki jih narekujejo potrebe projekta,
- zunanji razvoj in testiranja.

Nakup materiala, ki je potreben za izvedbo razvojnega projekta (sem ne sodi pisarniški material in podobno).
Stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb razvojnega projekta.
Strošek plač osebja, zaposlenega na projektu.

Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 50.000 EUR
Maksimalna višina posojila je ½ letnih prihodkov od prodaje v preteklem letu oziroma 50.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 5 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).


Roki za prijavo: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019, 30. 8. 2019

Več tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.