Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Nahajate se tukaj

Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro in malih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast podjetij.


Skupna višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR.

Pogoji

  1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja.
  2. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
  3. Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.
  4. Projekt mora biti izveden na področju navedenih občin.
  5. Ohranitev obstoječih delovnih mest.
  6. Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

Upravičeni stroški
Izdatki za materialne investicije:
- nakup opreme,
- gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov.
Izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga.
Izdatki za nakup storitev.
Izdatki za plače (bruto plača zaposlenega in strošek delodajalca) – največ do višine 50 % zneska posojila.

Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 25.000 EUR
Maksimalna višina posojila je ½ letnih prihodkov od prodaje v preteklem letu oziroma 25.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 4 leta z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

Roki za prijavo: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019 in 30. 8. 2019.

 

Več tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.