Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba

Nahajate se tukaj

Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba.

Upravičenci:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja
  • sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba
  • vsaj 1 zaposlenega v podjetju


Upravičeni stroški:

  • materialne investicije: nakup opreme, gradnja in/ali nakup poslovnega prostora, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč (največ 10%  vseh upravičenih  stroškov);
  • namaterialne investicije: stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
  • stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom: nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva  ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov).

Posojilni pogoji:
A  Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja

Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je registrirano več kot 18 mesecev,  do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.
Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev
Najvišja vrednost posojila:   100.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:      4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila:
 - odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali
 - odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

B Posojila za  mikro in mala podjetja s statusom začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva meseca pred vložitvijo vloge.
Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih  sredstev
Najvišja vrednost posojila:  20.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:   4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo)

Roki za prijavo:  31.1.2016, 30.4.2016, 15.6.2016

Celoten razpis na: www.jsmg-goriska.com

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.