Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

Nahajate se tukaj

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja  gospodarstva  na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba
 
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila  za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Prijavitelji
Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.

Osnovni pogoji:

  • ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposlitvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije; izhodišče je  stanje zaposlenih ob prijavi; termin za zaključek investicije oz. predložitev dokazil o namenski porabi posojila se opredeli v posojilni pogodbi.),
  • zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

    
Upravičeni stroški:

Materialne investicije - stroški za:

  • nakup opreme,
  • gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10%  vseh upravičenih  stroškov);

 
Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);

Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva  ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov)        


Posojilni pogoji:

A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja

Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev
Najvišja vrednost posojila:   100.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:      4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila:
odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali
odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

B. Posojila za  mikro in mala podjetja s statusom začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva meseca pred vložitvijo vloge.
Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev
Najvišja vrednost posojila:  20.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:   4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo)

Roki za prijavo so:  12.12.2016, 10.03.2017, 15.5.2017, 31.8.2017
 

Celoten razpis: www.jsmg-goriska.com

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.